Anna Urszula Kucharska

Klawesynistka, doktor sztuki muzycznej, pedagog, lingwistka, autorka eksperymentalnychaudycji z muzyką dawną, współinicjatorka i dyrektor artystyczna.